akonttax

Akonttax vám nabízí služby ve finančním a daňovém poradenství
a spoustu dalších možností. Neváhejte nás kontaktovat.

Kdo jsme

Naším cílem je spokojenost  klientů, přičemž je kladen důraz na dlouhodobou
spolupráci s klienty, která pomáhá vytvářet vztah vzájemné důvěry.

Naše cíle i cíle našich klientů jsou totožné a se dají vyjádřit větou:
dnes poskytnutá drobná rada může zítra uspořit velké peníze.

Více o společnosti.

Naše certifikáty

Certifikáty naší společnosti.

osvědčení KDP, AKONTTAX

Ostatní certifikáty

Naši klienti

Jitka Jirásková, RAKOTRANS DOPRAVA CZ s.r.o.

Od roku 1995, kdy došlo k velkému nárůstu přeprav a tím i účetní evidence, nám zpracovávání účetnictví, daní a daňové poradenství zajišťuje firma Akonttax s.r.o. Tuto patnáctiletou spolupráci hodnotím jako velmi dobrou. Myslím, že v rámci našeho regionu nemá konkurenci.

www.rakotrans.cz

Rudolf Kulhánek, Elektro – Viola

S firmou AKONTTAX s.r.o. spolupracujeme již mnoho let. Na poskytovaných službách oceňujeme především komplexnost, kdy se nám poradci věnují jako právnické osobě, tak jako majitelům – fyzickým osobám.

www.viola.cz

Aktuality

Minimální zálohy pojistného u OSVČ v roce 2018

Pro rok 2018 se zvyšují zálohy u ZP na částku 2.024 Kč (rok 2017-1.906 Kč), u SP na částku 2.189 Kč (rok 2017-2.061Kč) při hlavní činnosti. Vedlejší činnost na částku 876 Kč (rok 2017-825 Kč). Minimální záloha nemocenského pojištění je stejná 115 Kč.
rozhodný příjem pro vedlejší činnost SP pro rok 2018-71.950 Kč.

Nejčastější dotazy

Jak počítat stravné od roku 2016 u zahraničních cest?

V roce 2016 je stravné v zahraničí takto:
nad 18 hod náleží 100 % stravného
nad 12 hod do 18 hod 2/3 stravného
nad 1 hod do 12 hod 1/3 stravného – zde má vliv jak dlouho trvá cesta v ČR a může dojít k souběhu stravného
kapesné zůstává beze změn

Jak počítat cestovní náhrady u podnikatelů

S účinností od 1. 1. 2017 je již vydána nová vyhláška MPSV. V ní vyhlášené průměrné ceny PHM, platné i pro podnikatele fyzické osoby činí:

29,50 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
32,50 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
28,60 Kč u motorové nafty.
Sazba základní náhrady platná od začátku roku rok 2015 je 3,90 Kč. Připomínáme však, že jak průměrné ceny tak, i sazba základní náhrady se mohou v průběhu roku 2017 změnit.

S účinností od 1. 1. 2016 je již vydána nová vyhláška MPSV, a to pod č. 385/2015 Sb.. V ní jsou vyhlášené průměrné ceny PHM, platné i pro podnikatele fyzické osoby činí:

29,70 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
33,00 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
29,50 Kč u motorové nafty.
Sazba základní náhrady platná od začátku roku rok 2016 je 3,80 Kč. Připomínáme však, že jak průměrné ceny tak, i sazba základní náhrady se mohou v průběhu roku 2016 změnit.

Rychlý kontakt:

+420 608 323 313
akonttax@akonttax.cz